Trường THCS Húc Động: Lao động xây dựng nông thôn mới

 Ngày 01/4/2019, cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Húc Động đã tích cực tham gia chương trình trồng hoa dọc tuyến đường vào thác Khe Vằn. Đây là một hoạt động Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, nhằm làm đẹp thêm cho tuyến đường du lịch vao thác Khe Vằn của xã Húc Động.

Buổi lao động đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tất cả cán bộ giáo viên, học sinh đều tham gia một cách nhiệt tình, tự giác, khí thế sổi nổi, tạo không khí sục sôi nhằm đẩy nhanh tiến độ về đích Nông thôn mới của xã nhà vào năm 2019.

Kết quả toàn trường đã trồng được 800 cây hoa Mua và hoa Sim trên dọc tuyến đường từ trung tâm xã vào thác Khe Vằn, xã Húc Động.

                                                                              Bùi Thị Khuyên