Cấp Tiểu Học 

PHÒNG GD&ĐT TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ SỐ 27/2020/TT-BGDĐT

 Thực hiện Kế hoạch số 1031/KH-PGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Bình Liêu về việc Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 28/11/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu đã tổ chức Tập huấn hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT cho đội ngũ cán bộ quản lý và tất cả giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Tham gia lớp tập huấn có đồng chí chuyên môn tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, giáo viên dạy lớp một.

Đây là đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực đánh giá học sinh tiểu học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT; giúp giáo viên, cán bộ quản lý nắm vững tinh thần đổi mới thực hiện đánh giá học sinh tiểu học về yêu cầu, nội dung, cách thức đánh giá.

Trong buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý đã nắm bắt được tinh thần đổi mới của Thông tư 27, đặc biệt nắm rõ quy định về đánh giá học sinh, gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, nắm được các điểm mới của Thông tư như đề kiểm tra được thiết kế theo 3 mức; đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành; điểm mới về Khen thưởng, đó là cán bộ quản lý và giáo viên có thể gửi thư khen cho những học sinh có thành tích, cố gắng trong quá trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt; Các đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý cũng được trao đổi và thảo luận vể cách xây dựng đề kiểm tra của hai môn, đó là Toán và Tiếng Việt.

Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí chuyên môn tiểu học Phòng Giáo dục yêu cầu các trường triển khai, thực hiện tốt trong năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 và các năm học tiếp theo.

Người viết bài: Hoàng Thị Hương (PGD)