STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 GA ki_1 lop 1 nà làng
Khối 2 
STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 giao an Hoàng Sằn lop 2 - 2011_2012
Khối 3 
STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 GA lop 3 2011-2012 - vi lan
Khối 4 
Khối 5 
STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 GA ki I lop 5 (HTP)
2 Đia lí địa phuong-l5
3 g_al5hkiphamthihainamhoc20132014
Âm nhạc 
STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 GA âm nhạc 13-14(HTT)
Mĩ thuật 
Thể dục 
STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 GA 12-13 (NTH)
Tài liệu tham khảo 
STT Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Tai_lieu_GV__ve_loai_tu
2 Tai_lieu_BD_TV_lop_4
3 Chuẩn giáo viên Tiểu học