Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019

 Ngày 31/01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 - 2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Bẩy – Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện, Lãnh đạo, chuyên vien Phòng GD&DDT và ban giám hiệu các trường học trong huyện.

Theo báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận. Quy mô mạng lưới trường lớp được giữ vững, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học đến lớp tương đối cao, trong đó huy động trẻ nhà trẻ ra học đạt 35,8%, huy động trẻ 5 tuổi ra học đạt 100% trẻ trong độ tuổi, huy động trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 99,3% trẻ trong độ tuổi, huy động học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ra học lớp 6 đạt 100%, huy động học sinh tốt nghiệp THCS ra học THPT đạt 83,4%.

Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được triển khai đồng bộ, chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là chất lượng vùng cao. Tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, học sinh yếu kém giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong học kỳ I, chất lượng mũi nhọn được ngành tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sâu sát. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tổ chức và tham gia các cuộc thi, giao lưu các cấp và đạt được những thành tích đáng ghi nhận: cuộc thi Khoa học kỹ thuật cho học sinh THCS, kết quả: 12/20 dự án đạt giải (01 giải Nhất; 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 08 giải Khuyến khích); thi Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện, kết quả đạt: 92 giải (03 giải Nhất; 17 giải Nhì; 28 giải Ba; 44 giải Khuyến khích). Tham dự cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 01 giải Tư.

Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được quan tâm. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS được duy trì, củng cố vững chắc: Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 715/715 (100%). Tổng số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 721/726 (99,3%); Tỷ lệ trẻ em 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 2005/2028 (98,87%); Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng TNTHCS đạt 1818/2007 (90,5%). Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ mức độ 1 đạt 20628/21077 (98,1%), trong đó tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ mức độ 1: 12291/12362 (99,42%); tỷ lệ người từ 15-60 tuổi biết chữ mức độ 2 đạt 19330/21077 (91,71%), trong đó tỷ lệ người từ 15-35 tuổi biết chữ mức độ 2 đạt 11996/12362 (97,04%).

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đảm bảo theo đúng kế hoạch, hiện toàn huyện có 20/25 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 80%). Công tác kiểm tra được tăng cường đã góp phần phát hiện được nhiều hạn chế trong công tác quản lý cũng như công tác giảng dạy của giáo viên, giúp các nhà trường khắc phục hạn chế và có các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, cơ cấu tương đối hợp lý. Công tác quản lý có nhiều đổi mới, tham mưu với cấp trên nhiều nội dung sát với thực tế, tạo được sự đồng thuận trong ngành và xã hội.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế của ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2018-2021 và định hướng đến năm 2025; tích cực tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục đào tạo của năm học.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo, các đồng chí lãnh đạo Phòng, đại diện các trường học đã nghiêm túc đánh giá, phân tích những mặt mạnh cũng như những tồn tại, hạn chế của từng cấp học và đưa ra nhiều giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ học kỳ II để hoàn thành tốt chỉ tiêu năm học.

                                                              Bùi Thị Khuyên (Phòng GD&ĐT)