Tin hoạt động ngành  

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn công tác phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng phòng chống quấy rối xâm hại tình dục và giáo dục pháp luật

 Ngày 08/4/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng phòng chống quấy rối xâm hại tình dục và giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bình Liêu. Hội nghị có 65 đại biểu tham gia, gồm: cán bộ, giáo viên và học sinh của 24 trường học trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn các báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội, Lãnh đạo Công an và lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện trao đổi các vấn đề về: Luật an ninh mạng, Luật trẻ em, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, nhất là công tác giáo dục học sinh, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời ảnh hưởng tiêu cực của các tệ nạn xã hội, hiện tượng bạo lực học đường góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn trong trường học.

                                                                                        Vi Thị Thu