Tin hoạt động ngành  

HỘI NGHỊ HIỆU TRƯỞNG THÁNG 4/2019

 Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2019, Phòng GD&ĐT Bình Liêu đã tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng. Đồng chí Ngô Văn Mậu - P.Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí P. Trưởng phòng đã đánh giá các hoạt động của toàn ngành trong tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2019. Công tác tháng 3/2019 được đánh giá là đã triển khai theo đúng kế hoạch đặt ra và đạt được kết quả khả quan. Các đồng chí lãnh đạo phòng phụ trách chuyên môn đã đưa ra những đánh giá chi tiết về hoạt động của từng cấp học. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: Công tác bán trú; phòng chống dịch bệnh; ôn tuyển sinh cho học sinh lớp 9; công tác kiểm tra nội bộ; …

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Phòng phụ trách nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4/2019, tập trung vào các công việc chính sau: Duy trì tốt sĩ số học sinh; chú trọng công tác bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên; quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú; rà soát các chỉ tiêu năm học, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, công tác ôn tuyển sinh vào lớp 10; rà soát nhu cầu trang cấp thiết bị; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học và tăng cường trồng cây xanh tại các điểm trường.

 

                                                                                   Bùi Thị Khuyên