Tin hoạt động ngành  

Bình Liêu: Gìn giữ bản sắc dân tộc trong trường học

 Thời gian qua, để gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, các trường học trên địa bàn huyện đã đưa trang phục truyền thống dân tộc làm đồng phục cho học sinh mặc theo quy định trong tuần. Từ đó, giúp các em thêm hiểu biết, trân trọng và tự hào về nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.

Để góp phần bảo tồn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em học sinh hiểu giá trị của mỗi dân tộc, sự tự tôn dân tộc mình và tôn trọng các dân tộc khác thì nhà trường chính là nơi tuyên truyền giáo dục tốt nhất. Xác định được tầm quan trọng đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức thực hiện việc mặc trang phục dân tộc đối với học sinh vào một số ngày nhất định trong tuần, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và nhân dân về nội dung trên để tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Thời gian qua, các trường học đã triển khai việc học sinh mặc trang phục dân tộc đến trường. Việc làm này đã giúp cho các em học sinh thấy được trang phục truyền thống của mỗi dân tộc không phải ngẫu nhiên xuất hiện và tồn tại mà được tạo ra dần trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển qua chiều dài lịch sử của đất nước. Từ đó, các em biết trân trọng giá trị của trang phục dân tộc mình, để các em nhớ về cội nguồn và có ý thức gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc.

Không chỉ đưa trang phục dân tộc vào trường học, nhiều trường còn đưa dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian vào hoạt động giữa giờ cho các em trải nghiệm sau những giờ học căng thẳng. Với các em mỗi ngày lên lớp là một ngày vui, hiệu quả học tập từ đó được nâng lên rõ nét.

 

                                                                                 Bùi Thị Khuyên