Tin hoạt động ngành  

Bình Liêu tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh bán trú

 Ngày 28/02/2019, huyện Bình Liêu đã tổ chức tiếp nhận 50.406 kg gạo hỗ trợ đợt 3 cho học sinh trong năm học 2018-2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng được hưởng là học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại trường có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của huyện; học sinh là người dân tộc thiểu số có bố mẹ và người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại vùng đặc biệt khó khăn; học sinh không hưởng chế độ nội trú nhưng từ nhà đến trường có địa hình cách trở đang theo học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Số gạo trên được cấp phát, đảm bảo đến các trường học cho học sinh diện chính sách năm học 2018-2019 đúng tiến độ để có thể tổ chức tốt việc nấu ăn tập trung cho học sinh.

                                                                           Bùi Thị Khuyên