Tin hoạt động ngành  

Ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu tổ chức chuyên đề môn Âm nhạc cấp huyện năm học 2018-2019

 Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu đã tổ chức thành công chuyên đề môn âm nhạc, với nội dung chủ đề “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh”.

Chuyên đề đã tập trung vào thảo luận các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực học sinh đồng thời thảo luận vị trí vài trò và tác dụng của môn Âm nhạc với đời sống và phương pháp dạy học để hình thành các năng lực thẩm mỹ đặc thù: thể hiện âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, phân tích và đánh giá âm nhạc, ứng dụng và sáng tạo âm nhạc.

Chuyên đề đã thu hút được đông đảo giáo viên Âm nhạc trên địa bàn huyện, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh của các trường THCS trên địa bàn huyện.

                                                                                   Vi Thị Thu