Tin hoạt động ngành  

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề Dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 Ngày 15/01/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề Dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Để chuẩn bị cho chuyên đề, giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ bài học, tập trung chủ yếu vào việc học của học sinh. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra,… có ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên được chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào bài học hằng ngày một cách hiệụ quả nhất.

                                                                Bùi Thị Khuyên