Tin hoạt động ngành  

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn phần mềm quản lí trường học trực tuyến

 Trong 02 ngày 04-05/01/2019, Phòng GD&ĐT đã tổ chức tập huấn phần mềm quản lí trường học trực tuyến cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí trường học tại cấp phòng, cấp trường, thực hiện cập nhật phần mềm cấp bộ.

Qua lớp tập huấn, các trường đã nắm và sử dụng được phần mềm Quản lý trường học trực tuyến vào công tác quản lý.

                                                                                 Bùi Thị Khuyên