Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018

     Thực hiện công văn số 454/SGD ĐT-GDTH ngày 29/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu Sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018. Với mục đích giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán nắm bắt được nội dung cơ bản của sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GD ĐT phê duyệt theo quyết định 4507/BGD ĐT ngày 21/11/2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Liêu đã triệu tập 24 đại biểu gồm cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán dạy lớp 1 các trường tiểu học trong huyện tham gia hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 trong ngày 03-04/3/2020.

      Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, đại biểu đã trực tiếp được nghe các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục, các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục triển khai các nội dung văn bản về công tác chỉ đạo lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương. Các đồng chí chủ biên, đồng chủ biên 5 bộ sách giáo khoa đã giới thiệu các điểm mới trong bộ sách nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh gồm: bộ sách Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; Cánh diều.

     Hội thảo đã tiếp nhận được các ý kiến sâu sắc của các phòng giáo dục trong tỉnh như: Phòng giáo dục Thị xã Đông Triều; Phòng giáo dục huyện Tiên Yên, Phòng giáo dục huyện Bình Liêu… Lãnh đạo Sở Giáo dục Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục nghiên cứu bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục phê duyệt để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, đăng ký sách và triển khai thực hiện trong năm học 2020-2021.

Lục Thị Quý (Trường TH Đồng Tâm)