THAO GIẢNG LẦN I NĂM HỌC 2020 – 2021 TẠI TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG VĂN

     Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm tháng 10/2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, khuyến khích phong trào thi đua tự rèn luyện. học tập nâng cao trình độ về mọi mặt góp phần thành công cho năm học 2020 – 2021.

     Từ ngày 20/10/2020 đến 27/10/2020 Trường Mầm non Đồng Văn đã tổ chức thao giảng với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các giáo viên và các cháu trong nhà trường tham gia dạy thao giảng về các lĩnh vực theo sự chỉ đạo của các tổ chuyên môn trong nhà trường.

    Các tiết thao giảng được giáo viên chuẩn bị rất chu đáo về đồ dùng dạy học và tạo được môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho từng hoạt động, qua đó giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, phát huy tính tích cực sáng tạo và năng động của cô và trẻ trong tất cả các nhóm lớp.

    Sau buổi dự giờ các tiết dạy, BGH nhà trường cùng tổ chuyên môn và giáo viên đã tiến hành nhận xét, trao đổi ý kiến với nhau. Nhìn chung giáo viên tham gia thao giảng đều cố gắng và có những tiến bộ rõ rệt. Đa số giáo viên đã biết lựa chọn nội dung và sử dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho tiết dạy, tác phong lên lớp nhẹ nhàng gần gũi trẻ, hình thức giảng dạy phong phú, đã lấy trẻ làm trung tâm để giảng dạy.

Nhìn chung kết quả của các tiết giảng cho thấy, hầu hết giáo viên có chuyển biến tích cực trong việc đổi mới các phương pháp giảng dạy. Đã khuyến khích được tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, ý thức học hỏi, trau dồi trình độ tay nghề và nâng cao nhận thức. Đa số các giáo viên có tay nghề vững vàng, sáng tạo trong các phương pháp giảng dạy phần chuẩn bị bài dạy của các giáo viên đầy đủ, chi tiết thể hiện rõ nội dung kiến thức chuyên môn, nội dung các hoạt động dạy và học, dự kiến được thời gian cho từng hoạt động. Như tiết: Cô Lan, cô Hiền, cô Hạnh, … Các cô giáo đã áp dụng một cách linh hoạt trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên là người hướng dẫn giúp đỡ cũng cố, trẻ được hoạt động, khám phá, trải nghiệm kiến thức một cách tự nhiên từ đó trẻ rất hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động nên chất lượng các tiết dạy đạt kết quả cao. Kết quả xếp loại: Số tiết tốt 8/21, số tiết khá 13/21.

    Đợt thao giảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tăng thêm kiến thức góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ của trường Mầm non Đồng Văn.

Tác giả - Vi Thị Huệ trường Mầm non Đồng Văn.