TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ XÃ LỤC HỒN

     Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ lời kêu gọi của Người năm xưa, đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của cả đất nước, cả dân tộc.

     Ngày 28-11-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây” với mong muốn: Trong 10 năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân cả nước, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt nam.

     Ngày 13/02/2020 tập thể CB, GV, NV trường mầm non Lục Hồn đã phát động “Tết trồng cây” đầu xuân tại các điểm trường tại cơ sở Cao Thắng, Khe O và Bản Pạt. Mỗi lớp đóng góp 01 cây (cây bóng mắt hoặc cây ăn quả), tổng số cây trồng được: 01 cây nhãn; 17 cây đào trồng bên đường cổng chào thôn Khe O; 10 cây cam và 01 cây phượng tại điểm trường Bản Pạt.

     Sau khi trồng cây BGH nhà trường đã thực hiện việc tuyên truyền tới Đ/c Bí thư Chi bộ cùng nhân dân thôn Kheo O chăm sóc bảo vệ cây nhà trường đã trồng.

     Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta gìn giữ qua nhiều đời. Nhận thức được ý nghĩa tốt đẹp của việc trồng cây, trong những năm qua tất cả tập thể CB, GV, NV nhà trường đã hưởng ứng, thực hiện phong trào “Tết trồng cây” đạt hiệu quả cao.

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ - Trường MN Lục Hồn