MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH LIÊU


     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Liêu có trụ sở tại khu Bình An, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Là cơ quan chuyên môn của UBND huyện Bình Liêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng giúp cho UBND huyện quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn; trực tiếp quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồng.

     Biên chế cơ quan Phòng có 16 người gồm Trưởng Phòng, 02 Phó phòng và 14 Công chức - Viên chức.

     Phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu được thành lập và hoạt động từ khoảng năm 1960, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như sự nghiệp giáo dục huyện Bình Liêu ngày càng trưởng thành và phát triển. Đến nay, trên địa bàn huyện có 8 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học, 7 trường THCS, 2 trường THPT, 01 Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên. 100% số trường được kiên cố hóa và xây cao tầng. Đến nay, có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Huyện Bình Liêu đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013, tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS từ năm 2005. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh các hoạt động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.    

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Liêu cùng các trường rất mong tiếp tục được sự quan tâm, đóng góp của các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh./.