Hoạt động Công đoàn 

Đại hội Công Đoàn trường Mầm non Vô Ngại lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

 Ngày 28/9/2017, Công đoàn Trường Mầm non Vô Ngại tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Miền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bình Liêu; đồng chí Ngô Thị Dung – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Tại Đại hội,các đại biểu đã được nghe các báo cáo của Ban chấp hành công đoàn Trường Mầm non Vô Ngại nhiệm kỳ 2012-2017 trình đại hội. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số kết quả hoạt động của công đoàn Trường Mầm non Vô Ngại trong nhiệm kỳ 2012-2017, các đại biểu thảo luận, trao đổi những nội dung về bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức lao động trong trường, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ, phát động các phong trào thi đua đồng thời đua ra phương hướng hoạt động trong của ban chấp hành công đoàn trường Mầm non Vô Ngại nhiệm kỳ 2017-2022; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn của Liên đoàn lao động Huyện.

Đại Hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Miền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bình Liêu; đồng chí Ngô Thị Dung – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và Công đoàn trường đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban chấp hành công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 đồng chí; bầu ra 3 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Huyện khóa X.

Ngô Thị Viền (Trường MN Vô Ngại)