Cấp Tiểu Học 

Thăm và hỗ trợ gạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19

    Căn cứ Phương án số 26/PA-THTT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của trường Tiểu học Thị Trấn Bình Liêu về việc xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19; Căn cứ Công văn số 287/PGD&ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho trẻ Mầm non, học sinh trong quá trình học tập Internet;

     Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện, hoàn cảnh của học sinh. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2020, trường Tiểu học Thị Trấn Bình Liêu đã tổ chức thăm và hỗ trợ gạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Cụ thể như sau: Học sinh cần hỗ trợ là 09 em, số gạo hỗ trợ là 10 kg/em, tổng số gạo đã hỗ trợ là 90 kg trị giá 1.800.000đ.

     Tại gia đình học sinh. Các Thầy, cô đã hỏi thăm về tình hình sức khỏe, việc ôn tập của học sinh, hướng dẫn học sinh cách phòng dịch, an toàn khi ở nhà và chuẩn bị tái giảng khi có chỉ đạo của cấp trên.

Hoàng Thị Huệ - Tiểu học Thị trấn Bình Liêu