Cấp Tiểu Học 

Trường Tiểu học Đồng Tâm đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

    Với tinh thần sôi nổi lập thành tích hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập huyện (26/12/1919-26/12/2019), 70 năm ngày giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950-25/12/2020), đồng thời đẩy mạnh phong trào thi “Hai tốt” trong đội ngũ giáo viên. Trường Tiểu học Đồng Tâm đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 từ ngày 06 đến ngày 12/12/2019.

     Hội thi được tổ chức tại điểm trường Nà Khau, thu hút được 19/39 giáo viên tham gia. Mỗi giáo viên sẽ tham gia thi 3 nội dung: bài kiểm tra năng lực, sáng kiến kinh nghiệm và 2 tiết giảng thực hành. Nhìn chung tất cả giáo viên tham gia dự thi đều có sự chuẩn bị tốt các nội dung thi, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo trong sáng kiến và bài giảng. Hội thi có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên tích cực học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh đạt hiệu quả. Đồng thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của trường và của toàn ngành. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo.

     Những giáo viên đạt giải sẽ được trao giấy chứng nhận và khen thưởng trong đợt sơ kết học kỳ I của năm học 2019-2020, đồng thời sẽ tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ để tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt kết quả.

Lục Thị Quý (Trường Tiểu học Đồng Tâm)