Cấp Tiểu Học 

Tổ chức chuyên đề Dạy học tăng cường Tiếng Việt cho HSDTTS năm học 2019-2020

     Thực hiện công văn số 780/PGD&ĐT- GDTH ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Bình Liêu về hướng dẫn các tổ thực hiện các chuyên đề dạy học và sinh hoạt nhóm chuyên môn năm học 2019-2020.

     Vừa qua chiều ngày 18 tháng 10 năm 2019 Trường Tiểu học Đồng Văn được Phòng GD&ĐT Bình Liêu chọn làm điểm thực hiện Chuyên đề dạy học tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2019-2020.

     Hội nghị được thăm lớp, dự giờ 02 tiết dạy của giáo viên tại điểm trường Phai Làu và nghe các báo cáo tham luận của các trường về công tác chỉ đạo dạy và học tăng cường Tiếng Việt cho HSDTTS và một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc trong năm học 2019-2020.

     Qua dự giờ, thảo luận về bài dạy và các biện pháp chỉ, tăng cường Tiếng Việt cho HSDTTS năm học 2019-2020 đ/c Tô văn Cắm chuyên viên Phòng GD&ĐT đã chỉ ra một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới trong công tác dạy học tăng cường Tiếng Việt cho học sinh như: Tăng cường Tiếng việt cho HS trước khi vào lớp 1 (tuần 0), xây dựng môi trường giao tiếp cho HS, dạy học tăng thời lượng, tổ chức rèn luyện sử dụng Tiếng Việt trong các môn học, tốc chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường...

     Kết thúc Hội nghị đồng chí Nông Ngọc Chương - Phó trưởng Phòng GD&ĐT chỉ rõ các biện pháp dạy học cho học sinh nhằm đạt được kết quả cao trong năm học 2019-2020. Qua các ý kiến thảo luận, góp ý của các trường phần nào đã giúp cán bộ giáo viên tháo gỡ được những vướng mắc khó khăn trong việc dạy học tăng cường Tiếng Việt cho học sinh DTTS góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của Trường Tiểu học Đồng Văn nói riêng của các trường Tiểu học trong toàn huyện nói chung trong việc nâng cao chất lượng giáo dục./.

                                        Hoàng Thị Ngọc - Trường Tiểu học Đồng Văn