Cấp Tiểu Học 

Trường TH Đồng Tâm tổ chức đánh giá xếp loại viên chức tháng 9 theo Quyết định số 1123 của Huyện ủy

      Thực hiện Quyết định số 1123-QĐ/HU ngày 25/6/2019 của Huyện ủy Bình Liêu về việc Ban hành quy định tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện Bình Liêu. Sáng ngày 28/9/2019, trường TH Đồng Tâm đã tổ chức cuộc họp toàn thể Hội đồng sư phạm để đánh giá xếp loại viên chức, người lao động tháng 9/2019. Tham gia họp đánh giá có đông đủ Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trong biên chế và hợp đồng 68 của UBND huyện.

     Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia đánh giá gồm 46 đồng chí, trong đó: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 33 giáo viên trong biên chế, 6 giáo viên diện hợp đồng 68 và 5 nhân viên.

    Quy trình đánh giá được thực hiện qua 2 bước: Bước 1: Cá nhân tự đánh giá (theo mẫu phiếu 01Đ- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; mẫu phiếu 02- giáo viên, nhân viên, giáo viên diện hợp đồng 68; Bước 2: Hiệu trưởng chủ trì họp để cán bộ, viên chức, lao động trong trường tham gia góp ý vào từng nội dung các cá nhân tự chấm điểm trong phiếu đánh giá và đề xuất mức điểm phù hợp. Đối với Hiệu trưởng, trên cơ sở ý kiến đóng góp của giáo viên, nhân viên, đ/c Phó hiệu trưởng sẽ xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, lập biên bản và phiếu đánh giá gửi cấp trên. Trưởng phòng giáo dục sẽ đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng.

     Kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải công khai trước ngày 30 hàng tháng, công khai kết quả của Hiệu trưởng trước ngày 05 hằng tháng.

Lục Thị Quý (Phó hiệu trưởng)