Cấp Trung Học Cơ Sở 

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trung tâm Học tập cộng đồng

    Ngày 02/10/2019 tại nhà văn hóa xã Húc Động, huyện Bình Liêu tổ chức Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trung tâm Học tập cộng đồng cấp huyện. Tham dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Ngọc Ngò – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Liêu.

     Với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” đồng chí Hoàng Ngọc Ngò, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Liêu đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, như: mục đích ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT... Phát các thông điệp về chủ đề và sự kiện tổ chức Tuần lễ; treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu: Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân. Học tập để phát triển quê hương, đất nước. Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao. Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.

     Tại Lễ phát động, đồng chí Hoàng Thị Mai, Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

     Sau Lễ phát động và khai giảng năm học 2019 – 2020, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã tiến hành tổ chức lớp học nghề, các lớp xóa mù chữ, phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật cho mọi người,...; tổ chức các lớp tập huấn hoạt động giáo dục kỹ năng sống bám sát chủ đề của Tuần lễ cho học sinh, sinh viên và cộng đồng dân cư; các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại, picnic, các hoạt động tư vấn,....

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, góp phần xây dựng XHHT để cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.

                                                                           Tô Đình Thuận – Phòng GD&ĐT