Cấp Trung Học Cơ Sở 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019

     Thực hiện công văn số 778/PGD&ĐT – GDMN ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Bình Liêu “Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”; Từ ngày 23 - 29/9/2019, trường PTDT Nội Trú tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 cụ thể như: Trồng mới hơn 20 cây sở, tổng vệ sinh trường lớp, phòng ăn, ở, đường dân sinh, khơi thông cống rãnh, trồng rau xanh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, trang trí lớp học…

     Ngoài các hoạt động thực tế trên nhà trường còn tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh vào giờ chào cờ ngày 23 tháng 9 năm 2019, phát thanh măng non của Liên đội với chủ đề: “Chúng ta từ chối nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy”

     Thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2019 góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong nhà trường về việc bảo vệ môi trường tạo ra môi trường học tập và sinh hoạt trong lành.

Nguyễn Thị Hồng(Trường PTDT Nội Trú)