Cấp Trung Học Cơ Sở 

TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2019 - 2020

      Để tiếp tục đẩy mạnh và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy, trong 2 ngày 6,7 tháng 9 năm 2019 Phòng GD&ĐT Huyện Bình Liêu đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng Công nghệ thông tin (CNTT) cho các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường MN, TH và THCS trong toàn Huyện.

     Tham gia tập huấn các học viên được tiếp cận những nội dung kiến thức mới về công nghệ thông tin, từ đó nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật khai thác và có hiệu quả các phầm mềm quản lý trong nhà trường cho giáo viên, cán bộ quản lý (Sổ sách điện tử, sổ liên lạc điện tử, phần mềm thời khoá biểu, website của các đơn vị...); Khai thác hiệu quả mail tên miền Giáo dục, sử dụngcác công cụ Office 365 online, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet....

     Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, ông Ngô Văn Mậu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giảng dạy.

La Huyền Hương - Trường TH Tình Húc