Cấp Trung Học Cơ Sở 

Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018 – 2019

 Ngày 18/12/2018, tại Trường THCS thị trấn Bình Liêu, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2018- 2019.

Tham dự kỳ thi có 167 thí sinh được lựa chọn từ các trường có cấp THCS trong toàn huyện. Các thí sinh tham gia thi ở 9 bộ môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện được tổ chức hằng năm nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, đặc biệt là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở các nhà trường nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nhân tài. Đây còn là dịp để Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giảng dạy; phát hiện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi và lựa chọn những học sinh xuất sắc tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 3/2019.

Bùi Thị Khuyên