Cấp Mầm Non 

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường Mầm non Vô Ngại

     Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

     Thực hiện Quyết định của Huyện ủy Bình Liêu về Kết nạp đảng viên. Được sự đồng ý của Đảng bộ xã Vô Ngại, chiều ngày 26/9/2020 Chi bộ trường Mầm non Vô Ngại long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Trần Thị Hạnh, Chu Thị Hồng, Đặng Thị Lan vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Ngô Thị Dung, Bí Thư chi bộ, cùng 22 đồng chí đảng viên trong chi bộ trường Mầm non Vô Ngại có mặt đông đủ.

      Tại Lễ kết nạp, đồng chí Ngô Thị Dung, Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Huyện ủy Bình Liêu về việc Kết nạp quần chúng Trần Thị Hạnh, Chu Thị Hồng, Đặng Thị Lan vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân…

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thị Dung, Bí Thư chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

     Trong niềm xúc động, các đồng chí đảng viên mới trân trọng cảm ơn chi bộ đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đảng với sự tin tưởng của chi bộ.

      Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp đảng viên đã thành công tốt đẹp. Lễ kết nạp Đảng viên là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của chi bộ trường Mầm non Vô Ngại nói riêng, Đảng bộ xã Vô Ngại nói chung.

Ngô Thị Dung (Trường Mầm non Vô Ngại)