Cấp Mầm Non 

Kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động dạy học Trường Mầm non Thị trấn Bình Liêu, năm học 2018 - 2019

 Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, từ ngày 06 - 07/11/2018, Phòng GD& ĐT đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động dạy học Trường Mầm non Thị trấn. Đ/c Nông Ngọc Chương - Phó trưởng Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn.

Tại nhà trường, Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung như sau:Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. Kiểm tra các lĩnh vực công tác: Công tác thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục, Chất lượng giáo dục trẻ; Công tác Tổ khối chuyên môn; Công tác kiểm tra nội bộ trường học; Công tác quản lý - sử dụng đội ngũ; Công tác thi đua, Công tác quản lý - sử dụng CSVC; Công tác Phổ cập giáo dục; Công tác ứng dụng CNTT; Công tác triển khai thực hiện các Quy chế; Công tác xã hội hóa giáo dục; Công tác tổ chức ăn, ở bán trú cho trẻ; Công tác Kế toán, Y tế và Văn thư.

Riêng hoạt động sư phạm giáo viên, Đoàn đã kiểm tra được 13 giáo viên/13 nhóm, lớp với đầy đủ các hoạt động vui chơi và học tập. Sau mỗi hoạt động, kiểm tra viên đều đóng góp ý kiến, tư vấn cho giáo viên, từ đó giúp cho giáo viên phát huy được những mặt ưu điểm và hạn chế được những mặt còn tồn tại trong mỗi tiết dạy để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường.

Với các nội dung khác, thành viên của Đoàn đều có đánh giá cụ thể, khách quan, đúng với các văn bản chỉ đạo của cấp trên./.

Hoàng Thị Đạt