Cấp Mầm Non 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý hệ thống giáo dục mầm non trên địa bàn huyện

   Quang cảnh buổi tập huấn

       Nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị các phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý”, từ ngày 28/10/2015 đến ngày 29/10/2015, Phòng GD&ĐT phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ cao Việt Nam tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm cho chuyên viên phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu, kế toán, giáo viên cốt cán các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện.

     Tại lớp tập huấn, các học viên được lĩnh hội, thao tác với các nội dung: quản lý đội ngũ, cơ sở vật chất, tính khẩu phần ăn, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

      Một trong những tính năng ưu việt trong sử dụng phần mềm triển khai hệ thống quản lý giáo dục Mầm non là đảm bảo việc quản lý dữ liệu thuận tiện, đồng bộ, liên thông 3 cấp Trường, Phòng, Sở. Để giúp cho công tác quản lý hệ thống số liệu thuộc cấp học đảm bảo khoa học, cập nhật thường xuyên, nhanh chóng và quản lý việc tính khẩu phần ăn cho trẻ đảm bảo các yêu cầu quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý ở các cấp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lý Thị Mai - Phòng GD&ĐT