Cấp Mầm Non 

Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại các trường học có tổ chức cho học sinh ăn bán trú

     Nhằm từng bước nâng cao chất lượng trong việc chế biến thực phẩm trong các bếp ăn tập thể trường học và các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học, UBND huyện Bình Liêu đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 28/9/2015 về Kế hoạch kiểm tra VSATTP bếp ăn tập thể các trường học trên địa bàn huyện Bình Liêu. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Phòng GD&ĐT, Phòng Y tế vàTrung tâm Y tế huyện.

      Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tất cả các trường học có tổ chức ăn bán trú tại 8 xã, thị trấn; nội dung chủ yếu tập trung vào kiểm tra thủ tục hành chính; giấy chứng nhận tập huấn kiến thức, khám sức khỏe định kỳ; bảo hộ lao động người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm tra nơi trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm; nguồn gốc hợp đồng nguyên liêu, phụ gia, thực phẩm; lưu mẫu thức ăn...

      Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% các đơn vị trường học đều có ý thức thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu quy định về VSATTP như có hợp đồng mua thực phẩm; có bảo hộ lao động cho người chế biến thực phẩm; nhân viên có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP, khám sức khỏe định kỳ; thực hiện hồ sơ sổ sách, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Tuy nhiên còn có 02 trường (Trường Tiểu học Đồng Văn, Trường Tiểu học Thị trấn) chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì chưa có bếp ăn một chiều.

      Kết luận tại mỗi nhà trường, Đoàn chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế tồn tại cần khắc phục; qua đó yêu cầu Ban giám hiệu các trường cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa việc thực hiện tổ chức ăn chín, uống chín; quy trình chế biến, kiểm soát nguồn thực phẩm; vệ sinh đồ dùng, vật dụng, môi trường… đồng thời cũng hướng dẫn các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện cho các cơ sở tổ chức thực hiện công tác VSATTP đi vào nề nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

      Sau đợt kiểm tra Đoàn sẽ văn bản báo cáo với UBND huyện về kết quả kiểm tra và tham mưu đề nghị quan tâm xây dựng bếp ăn một chiều đối với các trường Trường Tiểu học Đồng Văn, Trường Tiểu học Thị trấn để đảm bảo công tác ăn bán trú tại nhà trường đạt hiệu quả tốt nhất.

Lý Thị Mai - Phòng GD&ĐT